Startsida Forum / Synpunkter Historik
 
Synpunkter?

Lämna gärna dina synpunkter på denna informationsportal

Vastrafiks forum

Här kan du ta upp frågor som exempelvis hur man bäst flyttar en vas osv.


Historik

Vas
En vas är ett prydnadskärl som vanligen är högt, ganska smalt, symmetriskt samt öppet upptill.
I dagligt tal avses vanligen sådana prydnadskärl som är avsedda för placering av snittblommor i vatten.
Inom arkeologin avses vanligen kärl av bränd lera.
Källa: Wikipedia

Trafik
(fr. trafic, eng. traffic, it. tra'ffico), egentligen "handel, köpenskap", rörelsen av personer och åkdon
eller andra transportmedel på en gata, väg, kanal, genom luften medelst luftfartyg och så vidare; samfärdsel;
fortskaffandet av personer och gods med tåg, spårvagn, ångbåt, luftfartyg eller annat samfärdsmedel.
Källa: Wikipedia

Detta är ett exempel på vastrafik
Foto: Lars Gustafsson