Startsida Forum / Synpunkter Historik
 
Synpunkter?

Lämna gärna dina synpunkter på denna informationsportal

Vastrafiks forum

Här kan du ta upp frågor som exempelvis hur man bäst flyttar en vas osv.


Vastrafik - flytta din vas säkert
Denna informationsportal har till syfte att sprida information om hur vi på ett säkert och lämpligt vis kan transportera våra vaser. Tanken är att våra besökare skall kunna ta del av andras erfarenheter samt själva dela med sig av sina.

Just nu genomför vi en del förändringar och vi beklagar att alla delar av denna informationsportal för närvarande inte är tillgängliga.